Poproś o demo

Pozwól Twojemu personelowi sprzedaży robić odpowiednie rzeczy we właściwym czasie. IntelliCRM priorytetyzuje codzienne zadania przypomnieniami, które nie dopuszczą, by którakolwiek szansa sprzedażowa wymknęła im się z rąk.

Intelliverse IntelliCRM posiada wszystkie narzędzia i strukture do realizacji procesu. Codzienne zadania personelu handlowego są priorytetyzowane przypomnieniami, by robić odpowiednie rzeczy we właściwym czasie. Najlepsze praktyki handlowców z różnych branż są wszczepione w IntelliCRM. Na przykład, segmentacja według kampanii pozwala na efektywne tworzenie i prowadzenie kampanii. Segmentacja według sesji pozwala na łatwe funkcjonowanie w dowolnej sesji komunikacji z klientem lub sesji wybierania numeru.

Raporty z tych wszystkich działań pomagają każdej organizacji opracować i sformułować lepsze strategie dzięki skuteczniejszej analizie danych. Ponadto, narzędzia dostarczane przez IntelliCRM mogą pomóc organizacjom w dostosowaniu swoich procesów do ich własnych potrzeb.

Kilka kluczowych funkcji sekwencji działań sprzedażowych

Wdrażanie procesu

Wprowadź efektywny, transparentny, oparty na współpracy, łatwy do monitorowania i śledzenia proces sprzedaży. Przy pomocy IntelliCRM, możesz dostosować i wdrożyć najlepsze metody, które dadzą Ci najlepsze wyniki.

Priorytetyzacja codziennych zadań

IntelliCRM nadaje priorytet codziennym zadaniom przedstawicieli handlowych i pomaga im robić odpowiednie rzeczy we właściwym czasie, dzięki czemu żadna szansa sprzedażowa nie wymknie im się z rąk. Pozwala im to zawrzeć więcej transakcji i zwiększa ogólną produktywność

Zapewnienie synergizmu procesu sprzedaży

Współpraca przy tak nieskazitelnej przejrzystości, która pomaga lepiej poznać klienta, nigdy nie była tak prosta. Dane te pomagają w utrzymaniu lepszych relacji z klientami i szybszym zawieraniu transakcji.

Łatwa realizacja

Po zakończeniu każdego okresu i cyklu sprzedaży, przeglądaj i monitoruj, co zostało osiągnięte, wyznaczaj nowe cele i dopieszczaj swoje osiągnięcia przy pomocy tego narzędzia. Wszystkie niezrealizowane cele są automatycznie przenoszone do następnego przedziału czasowego, wraz z okresowymi przypomnieniami o ich realizacji.

Pomoc w utrzymaniu przyjaznych relacji z klientami

Powiadomienia o oczekujących zadaniach oraz celach i automatyczne ustalanie harmonogramu, pomagają osiągnąć cele, zachowując przyjazną relację z klientem. Dotrzymuj zobowiązań i bądź bardziej systematyczny w sprzedaży dzięki IntelliCRM.

Powiadomienia o następnych działaniach dotyczących sprzedaży

Kontroluj swoich klientów w łatwy sposób dzięki dokładnemu planowaniu, co zwiększa szanse zawierania transakcji.


image
aa